Katsunobu Yaguchi


Jikken Hanako
2009
venue:Asahi art square
performer: Asakusa hermoney-car band and Katsunobu Yaguchi
photo:Mieko matsumoto