Katsunobu Yaguchi


GoGoHonGo
2012
venue:TWS Hongo, Tokyo
performer:Shota Mori, Noriyuki Kiguchi, Yu Araki and Katsunobu yaguchi
Music: Tennis coats
Photo: Kozo Kaneda